VEDLIGEHOLD

Møbelvedligeholdelse

Træmøbler

Træ er et naturmateriale, og det er derfor vigtigt at man håndterer det rigtigt. Møbel træ er tørret til en fugtighed på 6-8 %. Dette er i overensstemmelse med den relative luftfugtighed på 40-60 %, som forefindes i beboelser med en rumtemperatur på ca. 20° C. Derfor bør træ ikke opbevares i rum hvor luftfugtigheden er meget svingende, idet træet indstiller sig efter omgivelserne. Massivt træ kan ”arbejde” når luftens fugtighed skifter. Det betyder at bordplader kan blive ru eller let buede. Dette er på ingen måde en mangel ved bordet, men snarere en charme og et bevis for, at det massive bord er fremstillet af et levende materiale. Især bøgetræ og egetræ kan få ”vindridser” – små revner imellem årerne. Vindridser er uden betydning for holdbarheden. For at undgå at vindridserne opstår, især om vinteren, er det vigtigt at bordpladen bliver tørret af med en fugtig klud for at undgå at træet udtørrer.

Massivtræsplader er et naturprodukt og trods omhyggelig udvælgelse af træet, vil der være farve- og strukturspil i pladen. Dette understreger blot produktets naturlighed. Massive træbordplader vil med tiden ændre farve og evt. farveforskelle vil udlignes.

Følg nedenstående punkter for at opnå det bedste resultat

 • · Bordplader bør ikke dekoreres den første måned, da der kan opstå lyse skjolder efter vaser lamper og
 •   lignende ting.
 • · Massivt træ tåler ikke direkte sollys eller direkte varmepåvirkning. Fx fra brændeovn eller for tæt
 •   placering ved en radiator. Dette kan udtørre træet og forårsage revner i bordpladen.
 • · Dæk aldrig bordpladen med lufttæt materiale som fx plastic- eller voksdug mere end 1 døgn ad
 •   gangen. Kan træet ikke ånde, vil det revne. Dette er særligt udtalt ved borde i bøgetræ.
 • · Beskyt bordpladen mod varme gryder og varmeledende metalbordskånere.
  • · Benyt altid bordskånere under fugtige/varme genstande.
  • · Benyt altid fast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber.
  • · Spildte væsker skal tørres op hurtigst muligt.

Sæbebehandlede møbler

Daglig vedligeholdelse: Aftørring med en klud opvredet i rent vand. Evt. aftørring med en tør klud.

Husk jævnlig efterbehandling af sæbebehandlede møbler. (6 – 8 gange årligt eller efter behov). Sæbebehandlede bordplader, der ikke benyttes så ofte, skal også vedligeholdes med sæbe. Ved efterbehandlingen af bordplader, er det vigtigt at behandle både for- og bagsiden, for at udligne de spændinger som opstår i træet. Specielt i vinterperioden er det vigtigt at der tilføres sæbevand pga. den lave fugtighed.

Blanding og påføring af sæbe

 • Bland ca. ½ dl. sæbespåner med 1 liter kogt vand. Lad blandingen afkøle til det er lunkent.
 • Påfør sæbevandet med en klud. Aftør herefter overskydende sæbe med en tør klud. (hæld aldrig

sæbevandet direkte ud på møblet)

 • Lad møblerne tørre i ca. 1 time.
 • Føles møblerne herefter ru, kan der efterslibes med en slibesvamp eller sandpapir korn 220 – 320.

Husk at slibe på langs med årerne.

Oliebehandlede møbler

Daglig vedligeholdelse: Aftørring med en klud opvredet i rent vand. Evt. aftørring med en tør klud.

Husk jævnlig efterbehandling af oliebehandlede møbler. (2 – 3 gange årligt eller efter behov)

Benyt den medsendte olie til efterbehandling. (Der medsendes kun olie/hvidolie til spiseborde, ekstra olie og hvidolie kan bestilles hos din forhandler)

Påføring af olie og hvid-olie

 • Aftør møblerne med en fnugfri klud.
 • Påfør olien med en klud og lad den trække i ca. 10 min. Hvid-olie skal dog aftørres straks

efter påføring (hæld aldrig olie direkte ud på møblet).

 • Herefter aftørres møblerne med en ren tør klud.
 • Er overfladen ridset, slib da med en slibesvamp eller sandpapir korn 280 – 320, i lidt olie på langs

med årerne. Husk aftørring med en tør klud.

 • Efter endt brug – kom kludene i vand inden de smides væk (pga. brandfare)

Lakerede møbler

Daglig vedligeholdelse: Aftørring med en klud opvredet i rent vand. Evt. aftørring med en tør klud.

 • Er lakken blevet mat og slidt kan man påføre et tyndt lag møbelolie. Spørg møbelhandleren inden valg
 • af olie.
 • Påfør olien med en klud og lad den trække i ca. 10 min. (hæld aldrig olie direkte ud på møblet)
 • Herefter aftørres møblerne med en ren tør klud.
 • Efter endt brug – kom kludene i vand inden de smides væk (pga. brandfare)
 • Har Deres lakerede møbel fået en skade kontakt da Deres møbelhandler.

Tillægsplader i massivt træ

Massive tillægsplader kan blive krumme under opbevaring, da træ er et levende materiale. Dette skyldes oftest at tillægspladerne under opbevaring udsættes for ensidig fugt. Tillægspladen vil da udvide sig på den side hvor fugten kommer fra, og blive krum, med den længste side, hvor den er fugtigst.

Da tillægspladen forlod fabrikken var den lige tør på begge sider, og den kan gøres plan igen ved at placere den med den korte side mod et plant gulv. Lad pladen ligge på gulvet i ca. 2 – 5 dage eller efter behov. Læg tillægspladen som vist nedenfor.

Krumningen kan også udbedres ved at anbringe tillægspladen i bordet, hvorved der kan komme luft på begge sider. Denne proces vil dog vare længere end ovennævnte metode.

mobelvedligeholdelses-tegning

Rustfrit stål

De rustfri ståldele, som vi anvender i vores møbler er ubehandlede, men pudset og slebet. Vi anvender stål af meget høj kvalitet, men der vil kunne forekomme forskellige nuancer i stålet, samt der vil kunne ses små slibe- og pudseridser. Vanskellige fedtpletter fjernes ved aftørring med en klud fugtet med sprit. Herefter kan man efterpolere med et metal polish middel. Små ridser kan fjernes ved brug af den medsendte slibesvamp eller sandpapir korn 220 - 320. Husk at følge stålets sliberetning.

Corian®

 • Corian® er et elegant materiale med mange egenskaber, som består af naturlige mineraler, pigment og  akryl. Det blev introduceret af amerikanske forskere første gang i slutningen af 1960’erne og er siden blevet anvendt både i hjemmet og i offentlige miljøer.
 • Fordelen ved Corian® er, at det har et ydre som natursten, men samme indre bearbejdningsmuligheder som træ og plast. Det betyder, at det kan designes til praktisk taget hvilken som helst form – i et eneste stykke uden synlige fuger.
 • Corian® har et mat look og føles varmt ved berøring. Den porefri overflade på Corian® gør den til et naturligt valg til din bordplade, hvor der stilles høje krav til hygiejne og nem rengøring. Den lukkede overflade afviser fugt og snavs, samt hindrer væske i at trænge ind i materialet.
 • Til daglig rengøring behøver du kun, at fjerne pletter med rent vand eller et salmiakbaseret  rengøringsmiddel. Corian® overfladen bør rengøres grundigt af og til, for at beholde den ensartede  matte glans. Benyt et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt. Rengør hele overfladen med en klud  og med bløde cirkelbevægelser. Både til den daglige rengøring samt den grundige rengøring, kan man  med fordel benytte en kunststofskuresvamp og rengøre bordet med  bløde cirklende bevægelser. Skyl  efter med rent vand og tør bordpladen af med papir eller bløde klude.
 • Corian® er gennemfarvet og såfremt der skulle opstå en ridse i bordpladen kan denne fjernes ved  at benytte sandpapir korn 500 eller en skuresvamp (som Scotch-Brite™) og slibe på bordpladen med  cirklende bevægelser.

Laminat og Fenix (Nano) laminat: Vedligeholdelse og Rengøring

Laminat rengøres ved normalt brug med et universalt rengøringsmiddel opløst i varmt vand. Ved vanskeligere pletter hældes koncentreret rengøring- eller opvaskemiddel på, hvorefter der tørres efter med en fugtig klud og eventuelt flere hold rent vand. Anvendes agressive rengøringsmidler, bør de først afprøves på et mindre synligt sted, da de kan give misfarvning. Efter rengøring vaskes efter med rent vand flere gange.

Streger efter spritskrivere fjernes lettest med sprit og blyant med viskelæder med lette strøg uden at gnide hårdt på laminatet, da der derved kan opstå

striber i laminatet. Visse kemikalier, stærkt farvende frugtsaft og lignende kan misfarve overfladen, hvis det sidder i længere tid.

Det frarådes at benytte slibende materialer som ståluld, skurepulver eller lignende. Brun sæbe og sæbespåner er heller ikke velegnet, da de afsætter en hinde,

der gør overfladen mat. Denne hinde kan dog fjernes igen med et universalt rengøringsmiddel.

Vær venligst opmærksom på, at der kan forekomme små farvefejl i laminatbordplader. Hvis de er under eller op til 1,0 kvadratmillimeter pr. kvadratmeter,

ligger de indenfor det tilladte i henhold til norm nr. EN438.

Fenix (Nano) laminat (gælder IKKE almindeligt laminat)

Fejl i overfladen pga. mirko-ridser kan fjernes med en melaminsvamp, eller med et strygejern.

Melaminsvamp: Gnid med melaminsvampen på området, hvor mikroridserne kan ses.

Strygejern: Anbring et stykke fugtet køkkenrulle på området med mikroridserne. Anbring det opvarmede strygejern på stedet, der skal repareres. Strygejernet

skal fjernes igen efter højst 10 sekunder. Rengør det reparerede område med lunkent vand og en mikrofiberklud.

Link til videoer ang. vedligeholdelse af Fenix laminat: Fenix Laminat videoer

         gramrode logo